İki Sıfır, Sıfır Sıfır Diyorum

Dayı sorulan soruyu biraz yanlış anlamış