sevme beni (sağırsam duymuyorsam görmüyorsam)

yok