PROF MURAT SARICIK ŞİİRİ "ÖLÜM VAR ECEL GELİYOR"

Süleyman DEMİREL Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Prof Dr .Murat Sarıcık'ın kendi şiiri 'Ölüm Var Ecel Geliyor'....Hocama saygılarımı sunarım.....Adnan Zeki BIYIK (Tuzlukçu Müftüsü)