bu kaza adamı bayıltır

adamın kesin burnu kırılmıştır