şok testi

şok cihazı ile korunmayı test ediyorlar