Ingiliz Gizli Belgeleri

SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL

'Mussolini görünümlü Demirel, açık bir şekilde merkez sağda olan Batı yanlısı bir lider. Çok çalışkan, dirençli ve hoş sohbet ve hareketli bir konuşmacı. Ama konuşmaları fazlasıyla uzun ve zor anlaşılıyor. Türkiye'de kitleler ile Demirel arasındaki ahenk, diğer tüm politikacılardan daha fazla. Amerikan aksanlı olmakla beraber iyi İngilizce konuşuyor. Biraz da Fransızcası var.'

BÜLENT ECEVİT

'.....1961-1965'te İnönü koalisyon hükümetinde Çalışma Bakanlığı yaptı. Türkiye'nin hızla büyüyen işçi sendikaları hareketinin güvenini kazandı ve 1963 yılında 'demokratik' işçi yasalarının çıkmasında kritik rol oynadı. 1966 yılında CHP'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi ve partiyi daha sola taşıdı. Parti yönetimindeki ağırlığı arttı ama 1971 yılında Erim başkanlığındaki hükümeti desteklemek konusunda İnönü ile ters düşünce istifa etti. Ancak 1972'de ortanın solundaki destekçileri CHP'nin, Satır önderliğindeki 'eski kafalılarını' alt etti ve bu zafer CHP'nin olağanüstü ulusal kongreye gitmesine neden oldu. İnönü istifa etti ve Ecevit, CHP başkanlığına getirildi.

Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Türk askeri müdahelesi emrini veren hükümet işte bu hükümetti. MSP'nin maskaralıklarından bıkıp usanan Ecevit bu ortaklığı sona erdirdi. MSP'nin yerine DP ile ortaklık kurmayı umuyordu, ancak bu planlar gerçekleşmedi ve daha sonraki aylarda Profesör Sadi Irmak başkanlığında geçici bir hükümet görevi devraldı. Daha sona da ezeli rakibi Demirel 1975 nisanında hükümeti kurdu.


Hükümeti ekonomik alanda gerekli olan ama popüler olmayan kararları alamıyordu ve IMF ile yaşanan fikir ayrılıkları dış yardımın gelişini uzunca bir süre geciktirdi. Ekonomide ve terörle mücadeledeki başarısızlık hükümete başta verilen desteğin azalmasına yolaçtı. İstifalar ve ara seçimlerde beş koltuk daha kaybedilmesi sonucunda hükümet istifa etti. O zamandan beri de parti içinde meydana gelen kısmi bölünmeler yüzünden etkin bir muhalefet gösteremedi.

12 Eylül askeri darbesi sonrası 'koruyucu gözaltı'na alındı ama daha sonra serbest bırakıldı. 30 ekim 1980'de MGK'nın bir açıklamasında Ecevit'in yeniden partisinin başına geçemeyeceğinin ima edilmesi üzerine CHP başkanlığından istifa etti.

NECMETTİN ERBAKAN

'Enlice, renkli, ayıyı andıran bir tip. Siyasi platformu İslami tepki, milliyetçilik ve büyük şirketlere karşı esnaf ve sanatkarı korumak üzerine kurulu. Ama kendi çevirdiği dolaplar, önceden planlanmış fırsatçılıkları nedeniyle genelde alay konusu olan biri. Eylül 1980 darbesi sonrası o da diğer siyasi liderlerle birlikte 'koruyucu gözaltı'na alındı ama daha sonra devletin laiklik ilkelerini çiğnediği gerekçesiyle tutuklandı.'

GENERAL KENAN EVREN

'...Çekingen biri ve donuk bir espiri anlayışı var. Orta rütbeli Türk subayları tarafından güçlü bir komutan olarak görülüyor ama göreve tayin edildiği zaman politkacılara karşı aşırı hürmetkar, riayetkar biri olduğu ileri sürülmüştü. Oysa ki, görevinin gereklerini büyük bir coşkuyla yerine getiren, açık sözlü bir komutan olduğunu ve Türk politkacıların ayak oyunları karşısında sabrının taşmak üzere olduğunu açıkça hissettirmekte tereddüt etmediği görüldü. Ecevit'e yakın olmasına karşın, 1979 nisanında aralarında bazı keskin görüş ayrılıkları vardı.

12 Eylül 1980'de, sabah erken saatlerde kendisi ve dört kuvvet komutanı kansız bir darbe gerçekleştirip yönetime el koydu. Yönetim yeni oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi'ne devredildi. Evren siyasi şiddetten kurtulur kurtulmaz ülkeyi yeni ve işleyen bir anayasa altında demokrasiye ve parlementer rejime döndürmeye söz verdi. Mart 1980'de İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulundu. Evli ve 3 çocuk babası. Biraz İngilizce anlıyor ama İngilizlerle Türkçe konuşmayı tercih ediyor. Eşi İngiltere'de tedavi gördü.'

TURGUT ÖZAL

'...1980'de Demirel hükümetinin aldığı ekonomik kararların mimarı olarak görülüyor. 1970'teki başarılı ekonomi paketinin arkasındaki önemli isimlerden biri. Özal'a tanınan geniş yetkiler, 1979-80 Demirel hükümetindeki birçok bakanın kıskanmasına neden oldu. Eylül 1980'de Evren de onunla devam etti ve Ulusu hükümetinde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu. Böylece hükümet Demirel zamanındaki politikalara devam edebildi. Ufak tefek, yuvarlak ve sıcakkanlı. İyi bir dinleyici ve kendisini dinletmeyi bilen iyi bir konuşmacı.'

1:14
gizli kamera şaka 44730 izleme
0:46
FHM Kamera Arkası 30150 izleme
1:13
2:42
0:53
1:6
zırhlı cam 5790 izleme
1:50
zırhlı cam 8787 izleme