Çakallarla Dans

büyük bir şir­ketin muhase­be­cisi olan servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazı­na gel­erek,şir­ketin in­ter­net hesapları üz­erinden hatırı sayılır mik­tar­da bir parayı pa­tro­nun­dan çal­ma planı ya­par. bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan gökhan'dır.parayı onun hesabı­na ak­tarıp her­han­gi bir olum­suz du­rum­da su­cu onun üz­er­ine yıka­cak­tır.di­ger iki arkadasi da bu hain planin fig­u­rani ola­cak­lardir. ama un­ut­tugu iki şey vardır; bir­in­cisi,ken­disi gibi kur­naz ama saf olan arkadaşları,ik­in­cisi ise; çakallık yap­maya çalışırken za­t­en çakalların alen­girli oyun­larının tam or­tasın­da ol­maları. dört kafadar başlat­tık­ları bu işi el­ler­ine yü­z­ler­ine bu­laştırır ve başları­na gelmedik komik olay kalmaz. kısa yoldan para kazan­mak uğruna bindik­leri gem­i­nin dü­meni on­ları, akıl­ları­na bile gelmeye­cek çıl­gın ve eğ­lenceli bir serüvene sürük­ler. Oyun­cu­lar:şevket çoruh, ilk­er ayrık, timur acar, mu­rat akkoyun­lu,tu­ba ün­sal, ke­mal uçar, hakan bil­gin, cen­giz küçükay­vaz, erdal to­sun, sev­inç gürşen, ay­doğan oflu,di­dem balçın,sera tokdemir, bü­lent sert­taş ve sümer tilmaç Yazan-​Yöneten: Mu­rat Şek­er

3:32
3:14
2:26
0:33
3:26
0:12
Audi Reklam Filmi 20998 izleme
2:10
Teldeki Adam 7975 izleme