Sanadır Yar Bu Sitemler Sanadır Yar

Sanadır yar sanadır yar bu sitem söz sanadır yar artık elim varmaz dilim icimi derin kanatır yar...