BBC-Eskilerin Bizim İçin Yaptıkları/İSLAM DÜNYASI-2/3

BBC’NİN YAPTIĞI 9 BÖLÜMDEN OLUŞAN WHAT THE ANCIENTS DID FOR US (ESKİLERİN BİZİM İÇİN YAPTIKLARI)İSİMLİ BELGESEL SERİSİNİN İLK BÖLÜMÜDÜR./nWHAT THE ANCIENTS DID FOR US-THE ISLAMIC WORLD/nİslam’ın yükselişi dünya tarihindeki en önemli olaylardan biridir.7.yüzyılda, Hz.Muhammed’in niyeti yeni bir din aracılığıyla bölünmüş Arapları birleştirmekti.Vefatından bir asır sonra bir ortaçağ süpergücü oluşturmakta başarılı olmuştu.Araplar ve Moorlar İspanya’dan Pirenelere doğru yayılmışlardı.Kordoba Avrupa’nın en muazzam ve en zengin şehirlerinden biri olarak bilindi.Toledo ve Seville gibi Moor şehirleri yeni kültürleri ve üniversiteleri ile ünlü oldular.
İlk What The Ancients Did For Us(Eskilerin Bizim İçin Yaptıkları) programı Müslümanların sanatta, mimaride, astronomide, bilimde ve öğrenmede batı dünyasına olan katkılarını araştırmakla başlar. İlk Müslümanlar damıtmayı icat ettiler ve alkolden parfüme kadar hemen hemen herşeyi damıtabiliyorlardı.Müslüman dünyasında hijyen çok önemliydi bu sebeple Batı’dan asırlar önce sabunu icat ettiler ve Müslüman şehirlerinde yüzlerce hamam inşa edildi.Onlar ışığın ve nasıl gördüğümüzün temelini anladılar, ve bize camera obscurayı (modern kameranın ilk hali) verdiler.Cebiri onlar icat ettiler ve dünyanın eğiminin açısını hesapladılar.İlk değirmeni onlar inşa ettiler, krank kolu fikrine öncülük ettiler, ve ilk torpidoyu tasarladılar.Müslümanların yaratıcılığı aynı zamanda eşşiz bir alet olan usturlapın icadına götürdü- usturlap Mekke’nin yönünü bulabiliyordu, zamanı söyleyebiliyordu ve yıldızlar yardımıyla çöller ve okyanuslarda yön bulabiliyordu.Ama muhtemelen hepsinden önemli olan ilimin peşinden koşmaları, eskilerin çalışmalarını tercüme edip korumaları ve dünyanın en büyük kütüphaneleri olan ‘bilgi evlerini’ kurmalarıydı.