Savaş İlanından Sonra Beyazıt Meydanı (1914)

Ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu'nun , 7 Düvele savaş ilan ettiği andan hemen sonra Beyazıt Meydanındaki hareketlilik ve atalarımızın görüntüsü.