Tulum eşliğinde şiir

oy nenem - açma daqLaR ciceK aqlatma beni