Oscarlık Performans Sergileyen Dilenci

Parkinson hastası gibi taklit yapıp oyunculuğuyla herkesi etkileyen adi dilenci semte sağlam vurgun yapıyor.