Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia için hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçeli kararda iki sayfasındaki içerik nedeniyle tüm siteye erişim engelleme kararı verilmesinin orantısız müdahale oluşturduğu, bunun için yeterli gerekçe gösterilemediği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın kapatılmasının hak ihlali olduğu yönündeki kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de iki buçuk yıldır kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia'ya verilen erişimin engellenmesi kararının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kararını veren Yüksek Mahkeme, gerekçesini engel kararını veren mahkemeye de gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, kapatma kararının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını, sitede kapatılmayı haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik bulunmadığını belirtti. Ayrıca, erişim engelleme kararının zorlayıcı bir nedene dayandığının yeterli bir gerekçeyle gösterilemediği de ifade edeldi.

Ansiklopedinin iki sayfasında "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan içerikler" yer aldığı gerekçesiyle siteye erişim engeli kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi gerekçesinde ise Wikipedia'nın bu iki başlıkta yaptığı düzeltmeler hatırlatıldı. Dünyanın her yerinden gönüllülerin değişiklik yapabildiği sitede, bu maddelerin başka kullanıcı tarafından yeniden düzenlemeye kapatıldığı belirtildi. Gerekçede, "Süresiz hale gelen kısıtlamaların internet sitesinin tamamına erişimin engellendiği dikkate alındığında ifade özgürlüğü önünde oldukça orantısız bir müdahale teşkil edeceği açıktır" denildi.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye'den erişimin engellenmesinin sadece Wikipedia'nın fikir yayma hakkında müdahale olmadığını aynı zamanda Türiye'deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişme hakkını sınırladığını da ifade etti.

Yüksek Mahkeme'nin altı üyesi ihlal kararına muhalif kaldı. 6 üyenin karşı oy gerekçesinde erişim engelinin ifade özgürlüğüne müdahale olduğu ancak milli güvenlik gerekçesiyle alınan kararın, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılar nitelikte bulunduğu belirtildi.