Saman Balyası Üzerinde Keyfine Bakan İnek

Çiftliğindeki inekleri başka bir yere taşımak için saman balyasını kullanan adam. İneklerini saman balyası ile kandırmış ancak içlerinden biri uyanıklık yapıp ulaşımı bedava getirmiş.