Hindistanlı Evangelist

Bu tüm zamanların en büyük evangelist olduğunu iddia ediyor.
özellikle radyo ve televizyon, Hıristiyanlık iletişim kurmak için kullanılmasıdır. Televangelistler, ister resmi ister kendini ilan eden, bakanlıklarının büyük bir kısmını televizyon yayıncılığına adamış Hıristiyan bakanlardır. Bazı televangelists da ibadet kendi yerlerde düzenli papazlar veya bakanlar (genellikle bir megachurch), ama takipçileri çoğunluğu TV ve radyo izleyicilerinden geliyor. Diğerleri geleneksel bir cemaat yok, ve öncelikle televizyon yoluyla çalışır. Bu terim, eleştirmenler tarafından bu tür bakanlar tarafından yüceltilmesinin bir iması olarak da alaycı bir şekilde kullanılmaktadır.