Çanağı Kıran Kaykaylı

Bindiği kaykayla yokuş aşağıya kayan eleman son düzlükte dengesini kaybedince fena düşmüş.