çökdü üstüme dağlar

iliklerine kadar karadenizli küçük uşak