Faytonla Kar Kayağı Yapan Amish

Elektriği ve modern araçları kullanmayı bid'at diye reddetikleri için genelde faytonla ulaşımı sağlamalarıyla ve kendi aralarında takılıp tek tip giyinmeleriyle meşhur amish adlı protestan hıristiyan alt-mezhebine mensup bir adam, kendini halatla faytonuna bağlayıp çektirerek, adeta kar üstünde su kayağı yapmış.