aşka bak aşka

böle bi aşkın olsun haytta sırtın yere gelmez :)