ALLAH Dostu İmam Rabbani Belgeseli

İmam Rabbani Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin YIL arasında” geleceğini bildirmektedir:/nAncak beklenen odur ki; aradan bin sene geçtikten sonra bu saklı devlet tecid edile (yenilene). Ona bir üstünlük verilip suyu bulması, arttırıla... Böylece kemalatin (faziletlerin, mükemmelliklerin) aslı zuhur edip onun zilletini örte.. Ve yüce bağlılığa değer veren Mehdi gelsin. Allah ondan razı olsun. (Mektubat-i Rabbani, 1/569)/nŞeriatin teyit hasletleri, milleti tecdidi (yenilemesi) bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: İsa'nın (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin içinde var oluşlarıdır. (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)/nResulullah (s.a.v.)’ın ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (s.a.v.)'ın irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki: Şeriatin takviyesi, pek tamam şekliyle hasıl ola. Aradan bin sene geçtikten sonra, Mehdi'nin gelişi de bunun içindir. Onun mübarek kudumünü (gelişini), Hatem'ür-resül Resulullah (s.a.v.) müjdelemiştir. İsa (a.s.) dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir. (Mektubat-i Rabbani, 1/440)/nPeygamber Efendimiz (sav)'in vefatının ardından bin sene geçtikten sonra ikinci bin yılına girilir. İmam Rabbani Hazretleri’nin yukarıdaki izahlarına göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi, bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir. /nBüyük İslam alimi İmam Suyuti ise, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir:/nBu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin 'El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar'isimli kitabından nakil)/nBuna göre İslam’ın hakimiyeti Hicri 1500’e kadar sürecektir. Dolayısıyla 1500-1600 yılları arasında da, bozulma yaşanacak ve ardından da kıyamet beklenecektir (en doğrusunu Allah bilir). /nBeddiüzzaman Said Nursi Hazretleri de aynı şekilde, ümmetin galibane ömrünün 1506 yılına kadar olacağını bildirmektedir:/n'... Birinci cümle, binbeşyüz (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i mücahidinin (din için çalışanların, cihad edenlerin) son zamanlarına; ve ikinci cümle, binbeşyüzaltı (1506) makamiyle galibane mücahedenin tarihine.... iŞaret eder. (...) bu tarihe kadar (1506) zahir ve aşikarane, belki galibane devam edeceğine remze yakın (işaret yoluyla) ima eder.' (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)/nBediüzzaman da İmam Suyuti gibi, İslam ahlakının hakimiyetinin Hicri 1500 yıllarına kadar devam edeceğine daha sonra da bozulmanın başlayacağına işaret etmektedir. /nİmam Rabbani ise bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının yüzyıl başında olacağını belirtmiştir:
Zira onun (Hz. Mehdi'nin) zuhuru, yüz başlarında olacaktır. (Mektubat-ı Rabbani, 3/158-159))/nÜmmet-i Muhammed'in ömrü 1500 (bin beş yüz) seneyi aşmayacak ise, Hicri 1500 yılına ulaşmaya bir yüzyıl başı kalmıştır. O da Hicri 1400 yılı başlarıdır. Dolayısıyla Hz. Mehdi'nin çıkış zamanı Hicri 1400’ün başlarıdır./nPeygamberimiz (sav)'in hadisinde bildirildiğine göre, İslam ahlakının hakim olduğu bir yüzyıl geçtikten sonra, yaklaşık bir yüzyıl da zulüm ve imansızlık hakim olacak, ve bunun ardından kıyamet beklenecektir (en doğrusunu Allah bilir):/nResulullah (s.a.v.) buyurdu: Kıyamet, yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiiyy-il Ahir Zaman, 92) /nPeygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve İslam alimlerinin sözlerinde haber verilen bu bilgilere göre İslam ümmetin ömrü Hicri 1500 senesini aşmayacaktır. Dolayısıyla Hz. Mehdi'nin Hicri 1400'ün başlarında gelmesi gerekmektedir.

5:11
Kara Yüzüm İlahi 19203 izleme
5:1
0:52
Çanakkale Belgeseli 1 12405 izleme
5:48
dr.sami yusuf 9827 izleme
8:32
9:7
0:30
Alet Www.Sevdigim.in 16224 izleme
41:41