Yürüyen Merdivende İnsanlara Atlayan Fare

Yürüyen merdivenden inmekte olan insanlara zor anlar yaşatan fare.