alatav - bir güzele gönül verdim

alatav bir güzele gönül verdim sararıp soldum