Mehmet ERARABACI - Soldurma Ölüm

SOLDURMA ÖLÜM...
Bir an olsun bana vermiyor aman... Ne kadar acıymış vuslatın ölüm... Son nefes boğaza geldiği zaman... İmansız gülümü soldurma ölüm... Geldi Azrail de aldı canımı... Hocalar geldi de soydu tenimi... Şimdi kefenimle şoll bedenimi... Yılanlar çiyanlar sardı mı ölüm... BBeni getirenler bıraktı gitti... Mal evlat son nefes beni terketti... Dostlarım çok idi unuttu gititi...Şimdi amelimle kaldım mı ölüm...