Cübbeli Ahmet Hoca Yol Üstü Evliyalarının Kerametleri

Cübbeli Ahmet Hoca Yolüstü Evliyalarının Kerametlerini Mizahlı Dili Anlatmaktadır.