Hazır Web Sitesi

Koparken Müşteriye Yakalanmak

Bülent Ersoy taklidiyle kopan genç müşterinin gelmesiyle eski haline döndü.