İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU TARIM ÇALIŞANLARI HAKKINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun tasarısı meclisin gündemine geldi.
Tam da İstanbul Esenyurt'ta yaşanan çadır faciası sonrası 11 işçinin yanarak hayatını kaybetmesi üzerine meclis gündemine gelen tasarının biran evvel görüşülerek onaylanması bekleniyor.
Hali hazırda yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nda 12 madde ile sınırlandırılan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının da görüşü alınarak kanun taslağı haline getirildi. 28 madde olarak hazırlanan kanun taslağı ile iş sağlığı ve güvenliğinin de kapsamı genişletildi.
Mevcut kanunda kapsam dışında olan tarım çalışanları, sporcular, deniz ve hava taşımacılığı işiyle uğraşanlar ile daha birçok iş kolunda faaliyet gösterenler kanun taslağıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından faydalanır hale geldi. Asker ve polisler kapsam dışında bırakıldı.
Bakanlar kurulunda görüşülen ve meclis gündemine taşınan kanun taslağı şayet meclisten geçerse bugün sadece 10 milyon kişinin faydalanabildiği iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından, yaklaşık 20 milyon kişi faydalanabilir hale gelecek.
Yeni düzenleme yürürlüğe girerse tüm işverenler hekimlik ve iş güvenliği hizmeti almak zorunda kalacak. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda doğacak maliyetler karşısında küçük esnafın ezilmesini önlemek için devlette elini taşın altına koyacak. 10 kişiden az işçi çalıştıran işletmelerin masrafları devlet tarafından karşılanacak.