kılavuz köyü 3 vers

serbes hayat bu olsa gerek bugün var yarın yok