Recep Konuk aslında olanlar KAÇIRMA !!!

Recep Konuk Beye yalan ve iftiralarla çamur atmaya çalışan Konya çiftçisinin huzurunu bozmak yapılan yatırımları baltalamak adına Sayın Başbakanımızın adını bile kullanmaktan çekinmeyenlerin gerçek yüzü.
http://www.gercekkulis.com internet sitesinde. /nKONYA'YI DEĞİŞTİREN ADAM/n' Benim için toprak yaşamdan bir parça, topraksız, susuz, kaliteli havasız bir dünya var olamaz' diyen Recep Konuk, herkesin en az kirlettiği hava kadarını temizlemesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle tüm yatırımlarında çevrenin korunması amacıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Recep Konuk önderliğindeki Konya Şeker son teknolojilere sahip su arıtma sistemleri, elektronik baca sistemleri ile tamamen çevre dostu bir kuruluş olarak örnek teşkil etmektedir. Bu çerçevede bir çiftçi olarak ağacın yaşam için önemini çok iyi bilen Recep Konuk, Konya'da gerçekleştirdiği ağaçlandırma kampanyası ile bugüne kadar 3 milyon fidanı toprağa kavuşturdu. Bu doğrultuda ' Konya nüfusu kadar ağacı toprakla buluşturmak' hedefini başarıyla gerçekleştiren Recep Konuk, yeni hedefi ' Türkiye nüfusu kadar ağacı Konya toprağına kavuşturmak' olarak koydu ve bu amaçla bu yılın başında 25.000 fidan Cihanbeyli'de hayata kavuştu./nBu konuda kaydedilen gelişmeler de Recep Konuk'un vizyonunun önemli bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm yaşamında ' laf yerine iş üretmeyi' öncelikli hedef olarak ortaya koyan Pankbirlik ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı aynı tavrı ağaçlandırma çalışmalarında da ortaya koymuştur. Bu nedenle fidan dikmenin ötesinde ağaçların tutmasının öneminin bilinci ile fidanların bakımı ve sulaması için özel bir ekip kurulmuş ve % 98 oranında tutma sağlanmıştır. Ayrıca ağaçlandırmanın sürdürülebilirliğini sağlamak üzere Çumra Şeker'de 1 milyon kapasiteli fidan üretim merkezi kurulmuştur.
Konyalı hemşerileri 9 yıldır gecesini gündüzünü katarak faaliyetlerini sürdüren çalışkan Başkanın hafta sonları ağaçları bizzat yerinde görerek, sulayarak, bakarak dinlendiğine şahit olmaktan büyük mutluluk duymaktalar./nTÜRKİYE SEVDALISI BAŞKAN
Recep Konuk, tüm bu başarıları tek bir motivasyonla gerçekleştiriyor. Bunu, Türkiye'ye yararlı olmak, ülkemizin tarımda da uluslar arası rekabette hak ettiği yere gelmesini sağlamak ve halkımızın refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak olarak özetlemek mümkün. Konya Şeker'de gerçekleştirilen yatırmaların tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğine inanan Recep Konuk, ' İki kırık Ford'dan 12 tane Mercedes çıkardığımıza göre, 12 Mercedes'ten de 1000 tane helikopter çıkarabiliriz' anlayışı ile var gücü ile çalışmaya devam ediyor.