Akçaabat Kız Horonu

DOĞU KARADENİZ' İN TÜRKLEŞMESİ VE HORON:

Oğuz Türkleri' nin 12. yüz yıldan itibaren sürekli ve yoğun bir şekilde Karadeniz yöresini yurt tutmaya başlaması ile 200 yıl içerisinde tüm Karadeniz fethedilir ve Türkleştirilir. Oğuz Türklerinden olan ''Çepniler'', bu yöreyi kıyı çizgisine paralel olarak doğudan ve batıdan fethederken Anadolu'nun iç kesimlerinden de diğer Türk boy ve oymakları Erzincan, Gümüşhane ve Harput dolaylarından sahile akmaya başlarlar. 1461 yılı başlarında Anadolu içlerinden gelen 100.000 Çepni Türk'ünün Giresun-Trabzon arasına yerleştirildiğini, yine Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da, şehzadeliği sırasında İran'dan Şah İsmail' den kaçan Akkoyunlu Türkleri'ni de Rize, Trabzon arasındaki yörelere yerleştirildiğini tarihi kaynaklardan öğreniyoruz.
Türkler Doğu Karadeniz bölgesine yerleştiklerinde yabancı olmadıkları bir doğa parçasıyla karşılaşmışlardır. Yöre çok engebeli, sarp, dik ve dağlıktır. Öte yandan bölgeyi kuzey yönünde baştan başa kuşatan, sürekli dalgalı ve hırçın bir deniz vardır ki; bu acımasız özellikleri içeren doğa üzerinde mücadele veren insanların tipik, yöreye özgü folkloru ve halk oyunları da böylece oluşur.Horonlar:
*Ağır horon , yavaş tempolu horonların genel adıdır .(Of, Tonya, Vakfıkebir, Akçaabat ve Maçka)
*Alaca horon, kadın ve erkeklerin birlikte oynadıkları horon oyunlarının genel adıdır.
*Atlama horonu, horonların hızlı oynanan ikinci bölümüdür.
*Bıçak horonu,iki erkek oyuncu tarafından elde bıçakla oynanan horondur , savaşı temsil eder. Atılma korunma, korkutma ve dalaşma bölümlerinden oluşur. Bıçağın havaya atılıp tutulması ve dalaşma bölümü ,ustalık isteyen tehlikeli bir oyundur. ( Sürmene , Akçaabat)
*Deli horon, yalnız erkeklerin oynadığı çok hareketli ve güç isteyen horonların genel adıdır.Yörelere göre ritmi değişir . En önemli özelliği sık yinelenen ayakları yere vurma hareketidir.Bazen kemençe olmadan bile oynanabilir.
*Düz horon, yalın ve fazla hareketli olmayan figürlerle oynanır, adi horonda denilir
*Karma horon, ikinci bölümü sözsüz olarak , yalnızca ezgi eşliğinde oynanan sözlü horonların genel adıdır .
*Kılıç horonu, iki erkek tarafından elde kılıç yada kılıç gibi kullanılan bıçaklarla oynanılır.Bıçak horonundan farklı olarak bıçak kullanılsa bile bıçağın kılıç gibi tutulması ve kullanılmasıdır.
*Kız horonu,kadınlar tarafından oynanan yumuşak ve yalın karakterli horonların genel adı olup, genelde düz horon tipindedir.
*Rahat horon çömelme hareketi olmadan düz, yürüme figürleriyle ve genelde kız erkek beraber oynanan horonların genel adıdır.
*Sallama horonu , düzenli bir şekilde hep aynı doğrultuda ilerleyerek ve bedenin alt bölümünü iki yana sallayarak oynanan oyunların genel adıdır. Sürmene ve Çaykara'da oynanan sallama kendine has ve meşhurdur. Kadınların sallamasında erkeklerden farklı olarak parmak şaklatma , dönme, el çırpma ve omuz sallama hareketleri yapılır.
*Sözlü horon, sözlü ezgiler eşliğinde oynanan horonlardır.Kız oyunları genelde sözlü oyunlardır, güftesi horona uygun olarak yazılıp bestelenir:
*Sözsüz horon ,sözsüz ezgiler eşliğinde oynanan oyunların genel adıdır.

4:26
1:36
ARAKLININ DELİSİ 8205 izleme
2:56
0:52
4:13
0:16
0:45